9.6 C
Amsterdam
zaterdag 8 mei 2021

Raad van State kraakt CDA wetsvoorstel

De Raad van State heeft vandaag advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van het CDA in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme.

Het CDA-initiatiefwetsvoorstel wil dat het strafbaar wordt om terroristische misdrijven te verheerlijken, als die verheerlijking de openbare orde ernstig verstoort of kan verstoren. 

Het College van Procureurs-Generaal en andere adviesinstanties hebben opgemerkt dat zij de bestaande wettelijke bepalingen toereikend vinden. De Raad van State merkt op dat verheerlijking pas strafbaar wordt als daardoor de openbare orde ernstig wordt verstoord of kan worden verstoord. Een strafbaarstelling moet voldoen aan het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel volgens de Raad voldoet het initiatiefwetsvoorstel van het CDA niet aan die eis.

Verheerlijking wordt strafbaar als de openbare orde door de verheerlijking ernstig kan worden verstoord. Het is volgens de Raad niet duidelijk hoe iemand kan voorzien dat een gedraging de openbare orde “kan verstoren”.Ook enkele andere elementen van de voorgestelde strafbaarstelling staan op gespannen voet met het bepaaldheidsgebod.