14.7 C
Amsterdam
maandag 10 mei 2021

Hoop in populistische tijden

Het nieuwe nummer van Christen Democratische Verkenningen, het kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, staat in het teken van Hoop als politieke deugd.  

Hoe kan een politiek van hoop worden vormgegeven, juist nu de ‘hoop op beter’ in onze cultuur lijkt te zijn verdampt? En welke politieke perspectieven passen daarbij?

Vervreemding, onbegrip en verwijten domineren de verhouding tussen de elites van de westerse samenlevingen en grote delen van het electoraat. Maar er is hoop. De stille meerderheid is niet populistisch. Zij moet echter wel in stelling worden gebracht. Daartoe is een ‘elite’ nodig die de zorgen én dilemma’s van mensen vertolkt. Vast staat dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn, en wie pretendeert ze te hebben, bedriegt het volk met valse hoop. Betoogt Ab Klink, voormalig CDA minister van Volksgezondheid, Welzijn.

Klink schrijft: op internationaal-politiek, economisch en religieus-cultureel vlak is dringend behoefte aan een agenda die perspectief biedt. Om de bevolking daarin mee te nemen is een elite nodig die tot de verbeelding spreekt, van mensen die de potentie hebben dragers van hoop te worden’.

Het vraagt volgens Klink om betrokkenheid en charisma van mensen die het vertrouwen van het volk krijgen en gezag ontlenen aan het vermogen om complexe maatschappelijke problemen te beantwoorden met het aanreiken van nieuwe perspectieven.’ Volgens Klink hebben decennialang rationele leiders gedomineerd, maar overtuigen cijfers van planbureaus, CPB-doorrekeningen en feiten niet als zij geen uitdrukking geven aan de angstige dynamiek die eronder ligt.

‘De economische groei kan prachtig zijn, maar ondertussen kan de baanonzekerheid toenemen. De integratie kan op papier slagen, maar meer diploma’s en banen voor nieuwkomers zegt nog niet zo veel over culturele integratie.’ ‘Om tot de verbeelding te spreken zijn daarom realistische en praktische vergezichten nodig’, aldus oud-minister Klink.

‘Mooi, die roep om opvang van vluchtelingen in de regio, maar is er ook een uitgewerkt plan? Goede initiatieven komen vooral uit de samenleving zelf. De politieke elite in Den Haag moet heel actief ruimte bieden aan maatschappelijke dragers van hoop in plaats van dat voortdurend te frustreren.’

Hoop als politieke deugd, is te verkrijgen bij Uitgeverij Boomoor in Amsterdam en www.cda.nl/wi/