18.1 C
Amsterdam
donderdag 13 mei 2021

Vijf procent van de Nederlanders is moslim

Vijf procent van de Nederlanders zegt moslim te zijn en exact de helft van de Nederlandse bevolking behoorde in 2015 naar eigen zeggen tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Dit meldt CBS.

Iets minder dan een kwart van de Nederlandse kerkgangers is katholiek, 16 procent protestants. Van de protestanten geeft 7 procent aan hervormd te zijn.

Respectievelijk 3 en 6 procent rekent zich tot de gereformeerde kerk of de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).  Verder is 5 procent van de Nederlanders moslim en geeft 6 procent aan tot een andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke stroming te horen, waaronder het jodendom, hindoeïsme of boeddhisme.

Veel kerkgangers in Zeeland en Overijssel
Bijna twee op de drie inwoners van Limburg en bijna de helft van alle Noord-Brabanders is katholiek. Drenthe, Overijssel, Gelderland en Zeeland zijn met 11 tot 14 procent de provincies met de meeste hervormden. De inwoners van Friesland geven het vaakst aan tot de PKN te behoren, terwijl ook een relatief groot deel zegt gereformeerd te zijn.  

Moslims wonen vooral in Zuid- en Noord-Holland en Flevoland. Veel minder zijn er te vinden in de noordelijke provincies en Zeeland. Leerdam, Den Haag en Rotterdam telden in de periode 2010-2015 relatief de meeste moslims in de bevolking.

Gereformeerden en PKN’ers trouwste kerkgangers
Gereformeerden zijn de trouwste kerkgangers. Twee op de drie gaan minstens een keer per maand ter kerke en meer dan de helft kerkt zelfs nog minstens een keer per week. Van de PKN’ers gaat 56 procent regelmatig naar een dienst.

Het aandeel frequente bezoekers is bij hervormden (30 procent) en katholieken (17 procent) veel lager. Van de moslims bezoekt 39 procent regelmatig een moskee.