10.6 C
Amsterdam
donderdag 13 mei 2021

De dictatuur van de meerderheid, de wijsheid van de minderheid

Drs. Jitske Kramer (1973) is corporate antropoloog en expert op het gebied van diversiteit, internationaal samenwerken en organisatiecultuur. Haar motto: “verschillen maken de mens”.

We weten dat iedereen anders is. En wat twee mensen nodig hebben om goed samen te werken is vergelijkbaar met wat twee teams, afdelingen, organisaties nodig hebben om samen te werken.  

Jitske mede-oprichter en chief van de Academie voor Organisatiecultuur schreef samen met Danielle Braun de bestseller De Corporate Tribe, bekroond met de titel managementboek van het jaar 2016. 

Wijsheid van de minderheid.
Als de minderheid niet wordt meegenomen in een beslissing van de meerderheid, gaat de wijsheid van de minderheid verloren. Ongeacht in welke cultuur. Zodra een minderheidswijsheid over het hoofd wordt gezien, of  genegeerd, of onderdrukt, heeft dit impact op de veiligheid in de groep en de algehele groepsdynamiek.

Essentieel hierbij zijn: dialoog, het vinden van ‘common ground’, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. De Lewis methode is een waardevolle wijze om op een gestructureerde manier te komen tot openheid, vertrouwen en creativiteit.

Een organisatie is geen democracy
In een organisatie zijn er nu eenmaal mensen die verschillende verantwoordelijkheden dragen. Niet iedereen is voor alles beslissingsbevoegd. Deep democracy heeft ook niet de intentie om een organisatie om te vormen tot een democratie.

De methode is ‘democratisch’ omdat er oprecht gezocht wordt naar ieders mening en inzicht, niet omdat er voortdurend over alles gestemd hoeft te worden. Door alle perspectieven te horen en benutten, vermindert sabotage gedrag en verhoog je de kwaliteit van een besluit. In een inclusieve werkcultuur komt iedereen tot zijn of haar recht en worden alle talenten en invalshoeken benut. Dus geen beslissingen voor, maar met mensen maken.

Dat kost toch veels te veel tijd!
Deep Democracy pleit er niet voor dat iedereen altijd en overal op ieder moment mag meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat geeft chaos en toont gebrek aan leiderschap. Wel zorgt het gebruik van Deep Democracy ervoor dat er meer transparantie en congruentie komt over wie waarover mag meepraten en meebeslissen.  

De juiste mensen op het juiste moment en op de juiste manier betrekken bij keuzes en beslissingen levert juist tijdswinst op. Plus het bevordert kwaliteit en draagvlak.

Past dit wel in elke cultuur?
Deep Democracy wordt over de hele wereld gebruikt, maar er zijn wel een aantal culturele aspecten waar je rekening mee moet houden. De Lewis methode is erop gericht dat mensen steeds meer en gemakkelijker hun meningen, ideeën en gevoelens openlijk uitspreken.