9.6 C
Amsterdam
zaterdag 8 mei 2021

Dar al-Hudaa van alFitrah: onderwijst de salafistische traditie

Eind 2015 bereikten de gemeente Utrecht signalen vanuit professionals en media over een gebrek aan openheid bij de stichting alFitrah en de mogelijke beïnvloeding van leef- en denkwijzen van kinderen die les krijgen binnen de moskee.

In opdracht van de gemeente is het Verwey-Jonker Instituut in mei 2016 gestart met een onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van de binnen Dar al-Hudaa verzorgde lessen aan kinderen van 5 tot 14 jaar. Dar al-Hudaa is het educatieve onderdeel van de alFitrah moskee in de Utrechtse wijk Overvecht.

Op basis van de uitgevoerde studie kunnen de onderzoekers vaststellen dat op belangrijke punten bij Dar al-Hudaa op een pedagogisch verantwoorde manier les wordt gegeven. Kinderen worden aangemoedigd zich te ontwikkelen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en ook om zich niet in te laten met geweld, zich netjes te gedragen en eenieder te respecteren.

Anderzijds wordt benadrukt dat de leerlingen hun islamitische identiteit en alle bijbehorende gedragsregels volgens de aan het salafisme verwante opvatting van Dar al-Hudaa dienen te behouden, ook als deze botsen met de gangbare normen en waarden in Nederland.

Daarbij krijgen de leerlingen in de lessen geen echte ruimte voor een open dialoog en kritische reflectie op de aangereikte lesstof. De ruimte om zelfstandig en afwijkende keuzes te maken kan daarmee onder druk komen te staan, aldus de onderzoekers.

Dar al-Hudaa verzorgt buitenschoolse islamitische lessen aan 5- tot 14-jarigen. Naast Arabisch en de Koran leren de kinderen ook hoe zij zich volgens de islamitische opvatting van Dar al-Hudaa thuis, op straat en op school behoren te gedragen. De leerlingen doorlopen een intensief lesprogramma van veertien lesuren per week (inclusief pauzes) verdeeld over drie lesdagen (zaterdag, zondag en woensdag).

Het gebruikte lesmateriaal is vooral afkomstig uit het Midden-Oosten (Saudi-Arabië) of betreft zelf-ontwikkeld materiaal (vooral voor de opvoedlessen). Het lesmateriaal is voornamelijk in het Arabisch geschreven en de voertaal is zoveel mogelijk Arabisch.

De lespraktijk van Dar al-Hudaa is in de salafistische traditie te plaatsen, een traditie die leeft onder een minderheid van de moslimgemeenschap in Nederland, en dus niet representatief is voor de mainstream islam en moskeescholen. Hoewel de voorzitter van de stichting alFitrah in een van de gesprekken heeft aangegeven het salafisme aan te hangen, herkent hij zich niet in de (negatieve) kwalificaties in het publieke, het politieke én het wetenschappelijke debat bij het begrip salafisme.